VGA Card

PRICE LIST VGA Card
PRICE LIST VGA Card ASUS
VGA Card ASUS PCI E ATI RADEON    US$    Rp.
EAX 1550, 256 MB DDR2 Hyper Mem. 1 GB    40    384400        Ready
EAH 3450 Silent, 512 MB / S    35    336400
EAH 3650 Silent Magic HTDP, 512 MB    59    567000        Ready
HD 4350 HDMI, 512 MB DDR2 / S    36    346000        Ready
HD 4650 HDMI, 512 MB DDR2 / S    60    576600        Ready
EAH 4650 HDTI, 1 GB    77.5    744800
EAH 4670 DI, 512 MB    91.5    879300
EAH 4670 HDTI, 1 GB    108.5    1042700
EAH 4830, 512 MB    143.5    1379000        Ready
EAH 4850, 512 MB DDR3 / S    144    1383800
EAH 4890, 1 GB DDR5 / S    270    2594700        Ready

VGA Card ASUS NVIDIA PCI E    US$    Rp.
7200 GS, 256 MB     25.5    245100        SALE
7600 GT, 256 MB    125.5    1206100
8400 GS, 512 MB    35    336400        Ready
8500 GT Magic, 512 MB     55    528600        Ready
8600 GT Magic, 512 MB    77    740000
EN 8800 GT, 512 MB     226    2171900
EN 8800 GTS, 512 MB    301    2892600
9400 GT, 512 MB DDR2 HDMI / S    49.5    475700        CALL
EN 9500 GT Magic DI, 512 MB    79.5    764000
EN 9500 GT, 512 MB DDR2 HDMI / S    70    672700        Ready
EN 9500 GT, 1 GB DDR2 HDMI / S    80    768800        Ready
EN 9500 GT Top, 512 MB DDR3 HDMI / S    85    816900        Ready
EN 9600 GSO Magic, 512 MB / S    94.5    908100        Ready
EN 9600 GT, 512 MB DDR3 HDMI / S    100    961000        Ready
EN 9600 GT Matrix, 512 MB DDR3    165.5    1590500        CALL
EN 9800 GT, 512 MB DDR3 / S    140    1345400        Ready
EN 9800 GT, 1 GB DDR3 / S    150    1441500        Ready
EN 9800 GTX + , 512 MB DDR3    226    2171900

PRICE LIST VGA Card Cardex Axle
VGA Card Cardex Axle PCI E NVIDIA    US$    Rp.
7200 GS 128 MB     21    201800        CALL
7200 GS 256 MB     23    221000        CALL
7300 LE 128 MB    21.5    206600        Ready
7300 LE 256 MB    24.5    235400        CALL
7300 GS 256 MB     24.5    235400        CALL
7600 GT 256 MB DDR3 128 bit    49.5    475700        CALL
8300 GS 256 MB DDR2 TV & Video out    27.5    264300        CALL
8300 GS 512 MB    35.5    341200        CALL
8400 GS 256 MB     31    297900        CALL
8400 GS 512 MB     36.5    350800        CALL
9300 GS 256 MB DDR2 64 bit    31    297900        Ready
9300 GS 512 MB DDR2 64 bit    34.5    331500        Ready
9400 GT 512 MB DDR2    42.5    408400        Ready
9400 GT 1 GB DDR2    51.5    494900        Ready
9500 GT 512 MB DDR2    52.5    504500        Ready
9500 GT 1 GB DDR2    57.5    552600        Ready
9600GT 512 MB DDR3 256 bit + HDMI    84.5    812000        Ready
9600GT 1 GB DDR3 256 bit     107.5    1033100        Ready
9800 GT 512 MB DDR3 256 bit Bonus converter    125.5    1206100        CALL
9800 GT 1 GB DDR3 256 bit     121.5    1167600        Ready

VGA Card Cardex Axle AGP NVIDIA    US$    Rp.
MX 4000 128 MB    24.5    235400        Ready
FX 7600GS 512 MB    69.5    667900        Ready
FX 5500 128 MB     25.5    245100        Ready
FX 5500 256 MB     28.5    273900        Ready
FX 6600GT 512 MB 128 bit    54.5    523700        Ready
FX 6200a 256 MB  64 bit    30.5    293100        Ready
FX 6200a 512 MB  64 bit    40.5    389200        Ready

PRICE LIST VGA Card Digital Alliance
VGA Card Digital Alliance ATI RADEON PCI E    US$    Rp.
X 1550 512 MB DDR2 128 bit    36    346000        Ready
HD 2400 Pro 256 MB DDR2 64 bit    26.5    254700        CALL
HD 3650 512 MB DDR2 128 bit    39    374800        Ready
HD 4350 512 MB DDR2 64 bit    36    346000        Ready
HD 4650 512 MB DDR2 128 bit    51    490100        Ready
HD 4650 1 GB DDR2 128 bit    59    567000        Ready
HD 4650 512 MB DDR3 128 bit    66.5    639100        CALL
HD 4670 512 MB DDR3 128 bit    70    672700        Ready
HD 4670 1 GB DDR3 128 bit    79    759200        CALL
HD 4850 Green 512 MB DDR3 256 bit    109    1047500        CALL
HD 3870 X2 1 GB DDR3 256 bit    235.5    2263200        CALL
HD 4850 512 MB DDR3 256 bit    165.5    1590500        CALL
HD 4850 512 MB Sonic DDR3 256 bit    170    1633700        CALL
HD 4870 512 MB Sonic DDR5 256 bit    225    2162300        CALL
HD 4890 Sonic 1 GB DDR5 256 bit    226    2171900        CALL
HD 5750 1 GB DDR5 128 bit    142    1364600        Ready
HD 5770 1 GB DDR5 128 bit    187    1797100        CALL
HD 5850 1 GB DDR5 128 bit    293    2815700        CALL

VGA Card Digital Alliance NVIDIA PCI E    US$    Rp.
8400 GS 256 MB DDR2     30    288300        Ready
8400 GS 512 MB DDR2 64 bit    35    336400        Ready
9400 GT Super 512 MB ddr2 128 bit    46    442100        CALL
9400 GT Super 1 GB ddr2 128 bit    53    509300        Ready
9500 GT 512 MB ddr2    53    509300        Ready
9500 GT 1 GB ddr2 128 bit    61    586200        Ready
9600 Plus 512 MB ddr3 128 bit    78.5    754400        CALL
9600 GT 512 MB ddr3 256 bit    91    874500        Ready
9600 GSO 1 GB ddr2 128 bit    77    740000        Ready
9600 GT 1 GB ddr3 256 bit    120.5    1158000        CALL
9800 GT 512 MB ddr3 256 bit    114    1095500        Ready
9800 GT 1 GB ddr3 256 bit    129    1239700        Ready
GTS 250 GREEN 512 MB ddr3 256 bit    126.5    1215700        Ready
GTS 250 GREEN 1 GB ddr3 256 bit    141.5    1359800        Ready
GTX 260 Sonic 896 MB ddr3    198    1902800        Ready
GTX 275 896MB  ddr3 448bit    248    2383300        Ready

VGA Card Digital Alliance AGP    US$    Rp.
GF FX5500 256 MB 128 Bit    31.5    302700        CALL

PRICE LIST VGA Card GeCube
VGA Card GeCube PCI E    US$    Rp.
X 550 256 MB DDR2 128 bit    26.5    254700
X 1300 512 MB DDR2 128 bit    34.5    331500
X 1650 Pro 512 MB DDR2 128 bit    36.5    350800
X 1650 Platinium 256 MB DDR 128 bit    30.5    293100
HD 2600 Pro 512 MB DDR2 128 bit    40.5    389200
HD 3450 512 MB DDR2 64 bit    33.5    321900
HD 3650 512 MB DDR2 128 bit    45.5    437300
HD 3650 1 GB DDR2 128 bit    50.5    485300
HD 4350 512 MB DDR2 64 bit    36.5    350800
HD 4670 512 MB GDDR3 128 bit    81.5    783200
HD 4770 512 MB GDDR5 128 bit    125.5    1206100
HD 4830 512 MB 256 bit GDDR3    112    1076300
HD 4850 512 MB 256 bit GDDR3    170    1633700
HD 4850 1 GB 256 bit GDDR3    180    1729800
HD 4870 1 GB 256 bit GDDR5    225.5    2167100

VGA Card Gecube AGP    US$    Rp.
X 1550 PRO, 512 MB DDR2 128 bit    52.5    504500        CALL
X 1550 PRO, 256 MB DDR2 128 bit    47.5    456500        CALL
9250, 256 MB DDR    32.5    312300        CALL
HD 2400 Pro, 256 MB DDR2 64 bit    50.5    485300        READY
HD 2400 Pro, 512 MB DDR2 64 bit    55.5    533400        READY
HD 2600 Pro, 256 MB DDR2 128 bit    60.5    581400        READY
HD 2600 Pro, 512 MB DDR2 128 bit    65.5    629500        READY

PRICE LIST VGA Card His
VGA Card His PCI E    US$    Rp.
X 1650 pro Ifan 512 MB DDR2     36.5    350800
X 1650 pro ICEQ 512 MB DDR2    46.5    446900
HD 3450 512 MB DDR2     32.5    312300
HD 3650 512 MB DDR2 I Cooler II    39.5    379600        Ready
HD 4350 512 MB DDR2    35.5    341200        Ready
HD 4550 512 MB DDR2    42.5    408400        Ready
HD 4650 512 MB DDR2    55    528600        Ready
HD 4650 1 GB DDR2    61.5    591000        Ready
HD 4650 1 GB DDR3 Turbo    66.5    639100        Ready
HD 4650 Iceq 512 MB DDR2    68.5    658300
HD 4670 iceq 512 MB DDR3    83.5    802400
HD 4670 iceq 1 GB DDR3    86.5    831300        Ready
HD 4850 1 GB DDR3 I Cooler IV    134.5    1292500        Ready
HD 5570 1 GB DDR5    94.5    908100        Ready
HD 5750 1 GB DDR5    149    1431900        Ready
HD 5750 1 GB DDR5 I Cooler IV    155.5    1494400        Ready
HD 5750 1 GB DDR5 Iceq    174    1672100        Ready
HD 5770 1 GB DDR5    190.5    1830700        Ready
HD 5850 1 GB DDR5    322    3094400        Ready
HD 5870 1 GB DDR5    421    4045800        Ready
HD 5970 2 GB DDR5    691    6640500        Ready

VGA Card His AGP    US$    Rp.
AGP 9600 256 mb     40    384400        CALL
AGP 9550 256 MB DDR2 128 bit AGP terbaik    36.5    350800        CALL
AGP X1600 pro iceq 256 MB DDR2     44.5    427600        Ready

PRICE LIST VGA Card Zotac
VGA Card Zotac PCI E    US$    Rp.
8400 GS 512 MB DDR2    36.5    350800        Ready
8600 GT 512 MB DDR2    44.5    427600        CALL
9400 GT 512 MB DDR2 Synergy 128 bit    43.5    418000        CALL
9400 GT 512 MB DDR2    46.5    446900        Ready
9400 GT 1 GB DDR2 Synergy 128 bit    49.5    475700        Ready
9500 GT 512 MB DDR2     56.5    543000        Ready
9500 GT 512 MB DDR3     59.5    571800        Ready
9500 GT 1 GB DDR2     63.5    610200        Ready
9600 GT 512 MB DDR3 Synergy    88.5    850500        CALL
9600 GT 512 MB DDR3 Supreme    94.5    908100        Ready
9800 GT 512 MB DDR3 Eco    109    1047500        Ready
GT 240 512 MB DDR5    99.5    956200        Ready
GTS 250 1 GB DDR3 AMP    155    1489600        Ready
GTX 275 896M DDR3    253    2431300        CALL

VGA Card Zotac AGP    US$    Rp.
FX 5200 / FX 5500 256 MB DDR2 128 Bit     35.5    341200        Ready

PRICE LIST VGA Card Pixel View
VGA Card Pixel View PCI E    US$    Rp.
7200 GS, 256 MB DDR2    24    230600        CALL
7300 GT, 512 MB DDR2    37.5    360400        Ready
8400 GS, 512 MB DDR2    36.5    350800        Ready
8500 GT, 512 MB DDR2    38.5    370000        Ready
8500 GS, 1 GB DDR2    44    422800
8600 GT, 512 MB DDR2    49.5    475700        Ready
8600 GT, 1 GB DDR2    49.5    475700        Ready
9300 GS, 512 MB DDR2    36.5    350800        Ready
9400 GT, 512 MB DDR2    46.5    446900        Ready
9400 GT, 1 GB DDR2    52.5    504500        Ready
9500 GT, 512 MB DDR2    53.5    514100        Ready
9500 GT, 1 GB DDR2    63.5    610200        Ready
9500 GT, 512 MB DDR3    56.5    543000        Ready
9500 GT, 1 GB DDR3    64.5    619800        Ready
9600 GT, 512 MB DDR3     94.5    908100        Ready
9600 GT Venus, 512 MB DDR3    113.5    1090700        Ready
9600 GT, 1 GB DDR3    102.5    985000        Ready
GTS 240, 1 GB DDR3    107.5    1033100        Ready
GTS 250, 1 GB DDR3 Bonus Mouse    154.5    1484700        Ready
GTX 260, 896 MB    174.5    1676900        Ready
GTX 275, 896 MB Bonus Mouse    254.5    2445700        Ready

VGA Card Pixel View AGP    US$    Rp.
FX 5500, 256 MB DDR    30.5    293100        Ready
6200 TC, 512 MB DDR    46.5    446900        Ready

PRICE LIST VGA Card Power Color
VGA Card Power Color PCI E    US$    Rp.
HD 3450, 512 MB DDR2 64 bit    34.5    331500        Ready
HD 3650, 512 MB DDR2 128 bit    38.5    370000        Ready
HD 3850, 512 MB DDR3 256 bit        CALL
HD 4550, 512 MB DDR2 64 bit    43    413200        CALL
HD 4650, 512 MB DDR2 128 bit    52.5    504500        Ready
HD 4650, 1 GB DDR2 128 bit    59.5    571800        Ready
HD 4670, 512 MB DDR3 128 bit        CALL
HD 4670, 1 GB DDR3 128 bit Bonus Mouse    79.5    764000        Ready
HD 4770, 512 MB DDR5 128 bit    117.5    1129200        Ready
HD 4850, 1 GB DDR3 256 bit    129.5    1244500        Ready

VGA Card Power Color AGP    US$    Rp.
X 1650 Pro, 512 MB DDR2    45    432500        CALL
HD 2600 Pro, 512 MB DDR2 128 bit    50    480500        CALL
HD 3650, 1 GB DDR2 128 bit    69.5    667900        Ready

PRICE LIST VGA Card Forsa
VGA Card Forsa PCI E    US$    Rp.
Forsa PCI E 7200GS, 256 MB DDR2    22.5    216200
Forsa PCI E 7300GS, 256 MB DDR2    22.5    216200
Forsa PCI E 7300GT, 512 MB DDR2 128 bit TV/ DVI    31.5    302700        Ready
Forsa PCI E 7300GT, 128 MB DDR3 128 bit DVI    25.5    245100
Forsa PCI E 7600 GS, 256 MB DDR2 128 bit DVI    36.5    350800
Forsa PCI E 7600 GT, 256 MB DDR3 128 bit    46.5    446900
Forsa PCI E 9300GS, 512 MB DDR2 HDMI    29    278700        Ready
Forsa PCI E HD 4550, 512 MB DDR3    44.5    427600
Forsa PCI E HD 4550, 1 GB DDR3    49.5    475700        Ready
Forsa PCI E HD 4650, 1 GB DDR2     54.5    523700        Ready
Forsa PCI E HD 4670, 1 GB DDR3    71.5    687100        Ready
Forsa PCI E HD 4850, 1 GB DDR3 256 Bit, Dual DVI, TV    117.5    1129200        Ready
Forsa PCI E HD 4870, 1 GB DDR5 256 Bit, Dual DVI, TV    145.5    1398300
Forsa PCI E 9500 GT, 512 MB DDR3 TV / DVI    56.5    543000        Ready
Forsa PCI E 9600 OC, 512 MB DDR3 TV / DVI    69.5    667900
Forsa PCI E 9600 GT, 512 MB DDR3 TV / DVI    75.5    725600        Ready
Forsa PCI E 9800 GT, 1 GB DDR3 256 Bit TV / DVI    100.5    965800        Ready
Forsa PCI E ATI X600, 256 MB DDR    19    182600
Forsa PCI E ATI X700, 256 MB DDR    19.5    187400
Forsa PCI E ATI X700, 256 MB DDR3    24.5    235400
Forsa PCI E ATI X700, 512 MB DDR 128 Bit    24.5    235400

VGA Card Forsa AGP    US$    Rp.
ATI 7500 128 MB    19    182600        Ready
FX 5200, 128 MB 128 bit    24.5    235400
FX 5500, 256 MB 128 bit    26.5    254700        Ready
FX 5600, 256 MB 128 bit    27    259500

PRICE LIST VGA Card Gigabyte
VGA Card Gigabyte PCI E    US$    Rp.
HD 4350, 512 MB DDR2 64 bit    45.5    437300
HD 4650, 1 GB GDDR2 128 bit    76.5    735200
HD 4670, 512 MB GDDR3 128 bit    90.5    869700
9400 GT, 1 GB GDDR3 128 bit    66.5    639100
9500 GT, 512 MB GDDR3 128 bit    86.5    831300
9600ZL GT, 512 MB GDDR3 256 bit    120    1153200
9500 GT, 1 GB GDDR2    75.5    725600
9600ZL GT, 1 GB GDDR3 256 bit    140    1345400
9800 GT, 1 GB GDDR3 256 bit    165    1585700

PRICE LIST VGA Card Innovision-Inno 3D
VGA Card Innovision-Inno 3D PCI E    US$    Rp.
GF PCX6600LE 128 MB TV DVI 128bit DDR    23    221000
GF PCX6600 128 MB TV DVI 64bit DDR2    23    221000
GF PCX7200GS 128 MB TC512MB 64bit DDR2    18    173000
GF PCX7200GS 256 MB TC512MB 64bit DDR2    24    230600
GF PCX7300LE 256 MB TC 512 MB 64bit DDR2     21    201800
GF PCX7300GS 256 MB TC 512 MB 64bit DDR2    23    221000
GF PCX7300GT 256 MB TV DVI 128bit DDR2    30    288300
GF PCX7600GS 256 MB TV DVI 128bit DDR2    40    384400
GF PCX7600GS 512 MB TV DVI 128bit DDR2    46    442100
GF PCX7900GTX 512 MB TV DVI 256bit DDR3    110    1057100
GF PCX7950GX2 1GB TV DVI 512bitDDR3    120    1153200
GF PCX8400GS 128MB TV DVI 64bit DDR2    24    230600
GF PCX8400GS 256MB TV DVI 64bit DDR2    26    249900
GF PCX8400GS 512MB TV DVI 64bit DDR2 / S    35.5    341200        Ready
GF PCX8500GT 512MB TV DVI 128bit DDR2    43    413200
GF PCX8500GT 1 GB TV DVI 128bit DDR2    49    470900
GF PCX8600GT 256MB TV DVI 128bit DDR2    50    480500
GF PCX8600GT 1 GB TV DVI 128bit DDR2    60    576600
GF PCX8800GT 512MB TV DVI 256bit DDR3     120    1153200
GF PCX8800GT 1 GB TV DVI 256bit DDR3     140    1345400
GF PCX8800GTS 320MB 320bitDDR3 dual DVI    130    1249300
GF PCX8800GTS 640MB 320bitDDR3 dual DVI    160    1537600
GF PCX8800GTS 512MB 256bitDDR3 dual DVI    190    1825900
GF PCX9400GT 512MB TV DVI 128bit DDR2 / S    46    442100        Ready
GF PCX9400GT 1 GB TV DVI 128bit DDR2 / S    51.5    494900        Ready
GF PCX9500GT 1GB TV DVI 128bit DDR3 / S    62.5    600600        Ready
GF PCX9500GT 512MB TV DVI 128bit DDR3 / S    56.5    543000        Ready
GF PCX9500GT 512MB TV DVI 128bit DDR2 / S    53.5    514100        Ready
GF PCX9500GT 1 GB TV DVI 128bit DDR2 / S    61.5    591000        Ready
GF PCX9600GT 1 GB TV DVI 256bit DDR3 / S    105    1009100        Ready
GF PCX9800GT 1 GB TV DVI 256bit DDR3 / S    122.5    1177200        Ready
GF PCX9800GTX 512MB TV DVI 256bit DDR3    160    1537600
GF GTX260 896MB TV DVI 448bit DDR3    170    1633700
GF GTX280 1 GB TV DVI 512bit DDR3    420    4036200

VGA Card Innovision-Inno 3D AGP / PCI    US$    Rp.
GF4 Ti4800SE 64 MB DDR + TV DH (8X)    55    528600
GF FX5200 128 MB DDR TV 64bit AGP    24    230600
GF FX5200 128 MB DDR PCI + TV DH    55    528600
GF FX5200 256 MB DDR TV DVI 128bit AGP    35    336400
GF FX5200 256 MB DDR PCI + TV DH    60    576600
GF FX5500 256 MB DDR PCI TV DH / S    30.5    293100        Ready
GF 6200 128 MB AGP TV DVI 64bit    35    336400
GF 6200 256 MB AGP TV DVI 64bit    36    346000
GF 6200 256 MB PCI TV DVI 64bit DRR2    50    480500
GF 7300GT 256 MB AGP TV DVI DDR2 128bit    70    672700
GF 7300GT 512 MB AGP TV DVI DDR2 128bit    80    768800
GF 7600GS 256 MB AGP TV DVI DDR2 128bit    80    768800
GF 7600GT 256 MB AGP TV DVI DDR3 128bit    65    624700
SIS XABRE 200 64 MB DDR AGP    18    173000
GF MX4000 128 MB AGP + TV 64bit    20    192200

PRICE LIST VGA Card Ares
VGA Card Ares PCI E    US$    Rp.
X 300, 32 MB DDR2    11.5    110500
X 600 LE, 128 MB DDR    21.5    206600
X 1300, 128 MB DDR3    21.5    206600
HD 4670, 512 MB DDR3 128 bit    72.5    696700
HD 4650, 512 MB DDR2 128 bit    53.5    514100

PRICE LIST VGA Card Eagle
VGA Card Eagle PCI E    US$    Rp.
7200 GS, 128 MB DDR2    21.5    206600
7200 GS Asus, 128 MB DDR2    21.5    206600
7600 GS, 256 MB DDR2    42.5    408400
8400 GS, 256 MB DDR2    31.5    302700
8600 GT, 256 MB DDR3    50.5    485300
9400 GT, 512 MB DDR2    41.5    398800
9300 GS, 256 MB DDR2    28    269100
9300 GS, 512 MB DDR2    32.5    312300

VGA Card Eagle AGP    US$    Rp.
FX 5500 256 MB DDR 128 bit    29    278700

PRICE LIST VGA Card Sparkle
VGA Card Sparkle PCI E    US$    Rp.
7200 GS, 256 MB DDR2    25.5    245100
7200 GS, 512 MB DDR2    31.5    302700
7300 GT, 512 MB DDR2    36    346000        Ready
8400 GS, 512 MB DDR2    36.5    350800        Ready
9400 GT, 512 MB DDR2    45.5    437300        Ready
9400 GT, 1 GB DDR2    50.5    485300        Ready
9500 GT, 512 MB DDR2    54    518900        Ready
9500 GT, 512 MB GDDR3    59.5    571800        Ready
9500 GT, 1 GB DDR2    64    615000        Ready
9600 GT, 512 MB GDDR3    93    893700        Ready
9600 GT, 1 GB GDDR3    110    1057100        Ready

VGA Card Sparkle AGP    US$    Rp.
FX 5500 256 MB DDR 128 bit    30.5    293100        CALL

PRICE LIST VGA Card Biostar
VGA Card Biostar NVIDIA PCI E    US$    Rp.
8400GS 256MB 64 BIT DDR2 + TV + HDMI PCX    27.5    264300        Ready
9400GT 512MB 128BIT DDR2 + TV + HDTV PCX    39.5    379600        Ready
9400GT 1 GB 128BIT DDR2 + TV + HDMI PCX    47    451700        Ready
9500GT 512MB 128BIT DDR2 + TV + HDMI PCX    45.5    437300        Ready
9500GT 1 GB 128BIT DDR2 + TV + HDMI    55    528600        Ready
9600GT 512 MB 256 BIT DDR3 PCX    82.5    792800        Ready
9600GT 1 GB 128 BIT DDR2 PCX    67.5    648700        Ready
9800GT 512MB 256 BIT DDR3 + TV + DVI HDMI PCX    94.5    908100        Ready
GTS 240 1 GB 256 BIT DDR5 PCX    106    1018700        Ready
GT 210 512MB 64 BIT DDR2 PCX + HDMI    42    403600        Ready
GT 210 512MB 64 BIT DDR3 PCX + HDMI    44.5    427600        Ready
GT 220 1GB 128 BIT DDR2 PCX + HDMI    64.5    619800        Ready
GT 220 1GB 128 BIT DDR3 PCX + HDMI    69.5    667900        Ready

VGA Card Biostar ATI RADEON PCI E    US$    Rp.
Radeon HD 4350 512MB DDR2 64bit + HDMI    34    326700        CALL
Radeon HD 4650 512MB DDR2 128bit + HDMI    52.5    504500        Ready
Radeon HD 4650 1 GB DDR2 128bit + HDMI    55.5    533400        Ready
Radeon HD 4650 512MB DDR3 128bit + HDMI    62.5    600600        CALL
Radeon HD 4850 512MB DDR3 128bit + HDMI    114.5    1100300        Ready

PRICE LIST VGA Card Sapphire
VGA Card Sapphire PCI E    US$    Rp.
ATI RAD PCI E X1650 PRO 256MB     28.5    273900
ATI RAD PCI E X1650 PRO 512MB    36.5    350800
ATI RAD PCI E HD2400 512MB HM1GB    32.5    312300
ATI RAD PCI E HD3450 HM 1 GB 512MB    30.5    293100        Ready
ATI RAD PCI E HD3650 512MB    40.5    389200
ATI RAD PCI E HD4350 HM 1GB    35.5    341200        Ready
ATI RAD PCI E HD4650 HDMI 512MB HM1GB    53.5    514100        Ready
ATI RAD PCI E HD4670 512MB DDR3    72.5    696700
ATI RAD PCI E HD4670 1GB GDDR3    83.5    802400        Ready
ATI RAD PCI E HD4770 512MB GDDR5    130.5    1254100
ATI RAD PCI E VAPOR-X HD4850 HDMI 512MB    135.5    1302200
ATI RAD PCI E HD4870 512MB GDDR5    202.5    1946000
ATI RAD PCI E HD4870 1GB GDDR5    235.5    2263200
ATI RAD PCI E VAPOR-X HD5750 1GB GDDR5    160    1537600        Ready
ATI RAD PCI E HD5870 1GB GDDR5    410    3940100        Ready
ATI RAD PCI E VAPOR-X HD4870 HDMI 1GB    205.5    1974900
ATI RAD PCI E VAPOR-X HD4890 HDMI 1GB    220    2114200        Ready
ATI RAD PCI E HD4870 TOXIC 1GB Vapor Chamber    310.5    2983900

Vvikoo 8400GS 512MB DDR2 DVI HDMI—–> 515.000

Vvikoo GT 220 1GB DDR3 128 BIT—–> 850.000

Vvikoo GT 240 1GB DDR3 HDMI—–> 1.000.000

Vvikoo GTX 295 1792MB—–> 4.000.000

EVGA 8400GS, 512, D2, low profile (brackets included)

—–> 590.000

EVGA 9400GT, 1G, D2——-> 790.000

EVGA 9500GT, 1G, D2——-> 890.000

EVGA GTX 260 core216 SC 896M 55nm—–> 2.450.000

EVGA GTX 260 core216 896M 55nm———> 2.350.000

EVGA GTX 470——-> 3.850.000

EVGA GTX 480—–> 5.250.000

Advertisements
%d bloggers like this: